Koninklijke Onderscheiding voor Bennie Smeenk !

Op zondag 11 juli 2021 reikte burgemeester Annette Bronsvoort een Koninklijke Onderscheiding uit aan Bennie Smeenk uit Groenlo. Dit gebeurde tijdens een kleine receptie, na de clubwedstrijd van Klootschietvereniging Zwolle.

Bennie Smeenk is gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, dit voor het totaal aan vrijwillige activiteiten ontplooid voor de samenleving op het terrein van gezondheid, sport en cultuur.

Oprichter en bestuurslid Klootschietvereniging Zwolle. ( 1970 – heden ) Bennie Smeenk is in 1970 mede-oprichter van KV Zwolle. In de afgelopen 50 jaar is hij secretaris (1970-1978) en voorzitter (1978-2019) geweest. Hij is nu nog steeds bestuurslid van de vereniging, die ongeveer 65 leden telt. Hij was en is een groot promotor van de sport.

Nederlandse Klootschietbond (NKB) (1982 – 2014 ) Bennie Smeenk heeft binnen de NKB bestuurlijke functies bekleed als secretaris. Hij is lid geweest van de bondswedstrijdcommissie. Deze commissie co├Ârdineert alle landelijke klootschietwedstrijden. Hij was secretaris van de EK commissie tijdens de aanloop naar de EK in 1996, die een groot deel van de organisatie op zich heeft genomen. Hij heeft hiervoor in 2014 de Zilveren Bondsspeld ontvangen.

Bondsraad lid, adviesorgaan voor de Nederlandse Klootschietbond. ( 2002 – 2014 ) Bennie Smeenk heeft binnen deze bondsraad een beleid adviserende en controlerende rol gehad richting de Nederlandse Klootschietbond.

Vicevoorzitter Achterhoekse Klootschietfederatie (AKF) ( 2001 – 2008 ) In deze periode was Bennie Smeenk binnen het bestuur verantwoordelijk voor alle zaken die te maken hebben met het klootschieten in de Achterhoek. Hij was verantwoordelijk voor het goed laten verlopen van de Achterhoekse competities, het straatklootschieten en het veldklootschieten. Daarnaast verzorgde hij de communicatie tussen de Achterhoekse verenigingen en de Landelijke Klootschietbond.