Privacy

PRIVACYVERKLARING KV Zwolle

De klootschiet vereniging Zwolle kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van de KV Zwolle en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of aanmeldingsformulier op de website aan KV Zwolle verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van het contactformulier op de website van KV Zwolle verwerkt:

  1. Uw personalia
  2. Uw e-mailadres

WAAROM KV Zwolle DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

KV Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan KV Zwolle uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

KV Zwolle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan met u overeengekomen bewaard.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

KV Zwolle verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

KV Zwolle gebruikt geen Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Google heeft geen toestemming  de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar KV Zwolle.

KV Zwolle zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

KV Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KV Zwolle maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KV Zwolle verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.